Tehnični plini

Tehnični plini

_

Tehnični plini so nepogrešljivi v mnogih obrtnih in industrijskih procesih. Poleg vrste tehničnega plina le te ločimo tudi glede na agregatno stanje in stopnjo čistosti.