Naročilo plina

Varstvo osebnih podatkov

_

Izjava o varstvu osebnih podatkov

_

1. Uvod

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh podatkov v podjetju Posredništvo Tramte Milan Tramte s.p., Novo mesto s sedežem na Dolenjih kamencah 12, 8000 Novo mesto, matična številka 3709426000 ( v nadaljevanju: naše podjetje) in obravnava podatke o potrošnikih, strankah, dobaviteljih in poslovnih partnerjih (v nadaljevanju: poslovni partner). Ta izjava o varstvu podatkov velja izključno za osebne podatke posameznikov.
Naše podjetje je upravljalec obdelave osebnih podatkov poslovnega partnerja. S to izjavo želimo predstaviti, kdo smo kako in za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke ter podati ostale informacije, ki bi vas lahko zadevale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave.

2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

  1. Za upravljanje odnosov in trženje (upravljanje baze podatkov in pošiljanje ponudb) ter izvajanje marketinških aktivnosti (oglaševanje) preko različnih komunikacijskih kanalov.
  2. Analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad in vedenja strank ter izvajanje dodatnih ponudb.
  3. Izvajanje nagradnih iger in sodelovanje pri promocijskih dogodkih, ki vključujejo žrebanja in objavo podatkov o izžrebancih ter zbiranje osebnih podatkov na promocijskih dogodkih.

3. Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Na Splošno naše podjetje hrani podatke o poslovnih partnerjih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne odločbe o zastaranju oz. Do vašega preklica privolitve v obdelavo vaših podatkov.

Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki:

  1. Varno zbrišejo oziroma uničijo;
  2. Anonimizirajo;
  3. Prenesejo v arhiv (razen, če to prepoveduje zakon ali velaven načrt hrambe zapisov)

4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Dostop do vaših podatkov v našem podjetju

Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog.

Dostop tretjih oseb do vaših osebnih podatkov

Tretje osebe lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, če so naš pogodbeni obdelovalec, če izkažejo zakoniti interes, ali z vašo privolitvijo. Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja obdelavo v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje,za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, za naterega se nanašajo osebni podatki.

5. Kako so zavarovani vaši osebni podatki?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave (vključno z, a ne omejeno na nepotrebno zbiranje podatkov) ali nadaljne obdelave.

6. Kako lahko uveljavljate svojo pravico do varnosti osebnih podatkov?

Pravico imate zahtevati dostop oziroma pregled nad svojimi osebnimi podatki, pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi, pa tudi pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z zarstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov. Upoštevajte, da vas lahko za namene preverjanja vaše istovetnosti prosimo za dodatne informacije.

7. Ali lahko umaknete svojo privolitev?

Potem, ko ste dali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Upoštevate, da umik ne učinkuje za nazaj in da lahko svojo privolitev umaknete le, če ste jo prej dali. Če želite umaknti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu osebnih podatkov.

8. Kako vložiti pritožbo?

Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki lako vložite pritožbo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo lahko vložite pri našem podjetju, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

9. Kako lahko stopite v stik z nami?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite izjavo. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na: info@energetski-center.si.